Brolių/seserų peštynės ir konkurencija

Kuo mažesnis amžiaus skirtumas tarp brolių ar seserų, tuo aršesnė konkurencija ir tarpusavio kovos. Tėvai dažnai nerimauja, kad tai nemeilės ir įtemptų santykių tarp brolių ar seserų ženklas. Tačiau, ginčai, konkurencija yra normali augimo dalis. Taip vaikai išmoksta apsiginti, išreikšti  savo nuomonę ar jausmus. Švelnus pasierzinimas gali būti ir meilės bei draugiškumo išraiška. Todėl tėvai turėtų nesikišti ir leisti vaikams patiems spręsti iškilusius tarpusavio sunkumus. Žinoma tiki iki tol, kol tai nepereina į fizinę kovą. Namie turėtų galioti griežtas bet kokios fizinės agresijos draudimas.

Perdėta brolių/seserų konkurencija - rimta problema ir reikalauja dėmesio. Kokios gi perdėtos brolių/seserų konkurencijos priežastys? Kartais vienas iš vaikų jaučia, kad jo brolis/sesuo yra labiau mėgstamas tėvų ir tai sukelia priešiškumą. Vyresni vaikai pyksta dėl tėvų dėmesio skiriamo jaunesniesiems. Konkurencija stipriausia tarp tos pačios lyties vaikų ir pasireiškia ryškiausiai, jei tų vaikų gabumai ir pasiekimai labai skirtingi. Kai kuriose šeimose vaikai atkartoja tėvų tarpusavio konfliktus ar netgi „tikisi“, kad jų peštynės nukreips tėvų dėmesį nuo santuokinių problemų ir sustabdys šeimos byrėjimą.

Ką daryti:

 • Ignoruokite nežymius susipykimus ar apsižodžiavimus, leiskite vaikams išsiaiškinti patiems. Tuo būdu jie mokosi, kaip taikių derybų būdu išspręsti tarpusavio nesutarimus ir pasitikėti savo jėgomis.

 • Mokykite problemų sprendimo įgūdžių:
  Jūs galite mokyti vaikus problemų sprendimo tada, kai jie nesipeša. Sugalvokite konfliktines situacijas ir pakvieskite vaikus kartu pagalvoti, kokie sprendimai būtų priimtini visiems konflikto dalyviams. Jaunesniems vaikams galite naudoti inscenizacijas su lėlėmis. Skatinkite pagalvoti ir pamatyti, kaip tam tikras elgesys verčia jaustis aplinkinius. Kai konfliktinė situacija iškyla tikrovėje, paskatinkite vaikus prisiminti, ko išmoko ir pasinaudoti naujais įgūdžiais.

 • Nustatykite paskatinimų sistemą:
  Įveskite taisyklę, kad už tam tikrą laikotarpį be peštynių ar buvimą draugišku ir bendradarbiaujančiu vaikai gauna paskatinimą, pvz. lipduką. Tam tikras skaičius lipdukų tampa konkrečiu paskatinimu (daiktu, veikla).

 • Naudokite pertraukėlę ir natūralias bei logines pasekmes:
  Vaikai turi išmokti, kad kiekvienas elgesys turi pasekmes. Neleiskite įsibėgėti peštynėms ir iš karto nutraukite fizinę agresiją, išskirdami vaikus ir skirdami pertraukėles. Nesiaiškinkite, kas pradėjo peštynes ir skirkite pertraukėlę nusiraminimui abiems vaikams, nes jie turi išmokti, kad yra abu vienodai atsakingi už peštynes. Kai kuriose šeimose kuris nors  iš vaikų moka subtiliai išprovokuoti kitą, žinodamas, kad šis turės atsakyti už peštynes. Pertraukėlės turėtų būtų taikomos ir jūsų vaikų svečiams; tik informuokite jų tėvus iš anksto. Jei svečiai nesilaiko jūsų namų taisyklių, jie turėtų būti išsiunčiami namo.

 • Netoleruodami peštynių ir reikalaudami atsakomybės iš visų dalyvių, padėsite vaikams išmokti derybų, problemų sprendimų ir savikontrolės įgūdžių, kad išvengtų fizinės agresijos.

 • Natūralios bei loginės pasekmės - dar vienas efektyvus būdas kontroliuoti brolių/seserų peštynes. Jei vaikai susipešė dėl žaislo, loginė pasekmė būtų atimti žaislą, kol jie nesusitars, kas žaidžia pirmas. Jei išgirdote virtuvėje dūžtančios lėkštės garsą ir randate du pyplius šaukiančius darniu duetu: ”Čia ne aš, čia ji/jis”, natūrali pasekmė būtų - abu vaikai sutvarko priterštą virtuvę ir atsako už išdykavimą.

 • Renkite šeimos susirinkimus:
  Šeimose su mokyklinio amžiaus ir net su mažesniais vaikais gali būti rengiami kassavaitiniai susirinkimai, kur aptariami praėjusios savaitės įvykiai, ateities planai. Kiekvienas narys turi erdvės pasisakyti ir pasidalinti savo jausmais.

 • Mylėkite kiekvieną vaiką savaip:
  Kai kurie tėvai stengiasi mylėti ir apdovanoti savo vaikus vienodai. Jie perka jiems tokius pačius žaislus, drabužius, skiria kiekvienam vienodai laiko, užrašo į tuos pačius būrelius. Deja, toks požiūris tik dar labiau skatina konkurenciją ir pavydą. Verčiau vertinkite kiekvieno vaiko individualias savybes ir gabumus. Venkite palyginimų ir tokių posakių, kaip: ”O Birutė tavo amžiaus jau mokėjo pati užsirišti batus ir susipinti kasą”. Tokie palyginimai verčia vaiką jaustis nuvertintu ir sukelia priešiškumą ne tik sesers, bet ir tėvų atžvilgiu. Įvertindami vaikų unikalias savybes ir talentus, padėsite jiems pasijusti ypatingais ir mylimais už tai, kokie jie yra.

 • Kitas būdas parodyti savo meilę ir kiekvieno vaiko unikalų vertinimą yra amžių atitinkantys paskatinimai. Vyresnis vaikas gali ilgiau užtrukti kieme, tuo metu, kai jaunesnis apsidžiaugs, jei mama šį vakarą paskaitys ne vieną, bet dvi pasakas. Kai perkate drabužius ar kasdieninius daiktus, stenkitės laikytis būtinybės, o ne teisingumo principo. Jei jūsų devintokui reikia futbolo batelių fizinio lavinimo pamokoms, tai nereiškia, kad tą patį turite įgyti ir jūsų  trimetei dukrai.

 • Paruoškite vaikus prieš gimstant naujiems šeimos nariams, leiskite jiems dalyvauti pasiruošime priimti kūdikį. Neišsigąskite pirminio vyresnėlio priešiškumo kūdikio atžvilgiu.

 • Skirkite kiekvienam vaikui savo individualaus laiko:
  Tai nebūtinai turi būti vienodas laiko kiekis kiekvieną dieną. Skirkite savo laiko vaikui pagal jo reikmes. Sergančiam ar švenčiančiam gimtadienį vaikui, aišku, prireiks daugiau laiko, bet svarbu, kad visi šeimos vaikai žinotų, kad tėvai žino ir atsižvelgia į kiekvieno individualius poreikius.

 • Mokykite gerbti nuosavybę ir asmeninę erdvę:
  Dažnai jaunesni vaikai linkę sekioti vyresnįjį ir tai sukelia stiprų vyresnėlio nepasitenkinimą. Įsivaizduokite, kaip jaučiasi trylikametis, pas kurį ateina mergina, o jo penkiametis brolis tupi jo kambaryje ir prašo padėti jam konstruoti lego traukinį.

 • Vaikams naudinga užsiimti individualia veikla ir leisti laiką atskirai nuo brolių /seserų. Tai padeda formuotis individualiai asmenybei  ir sumažina trintį tarp vaikų. Vertimas per prievartą leisti laiką su jaunesniu broliu/seserimi ir taikytis prie jų poreikių tik padidins priešiškumą ir konkurenciją.

 • Maži vaikai natūraliai yra egoistiški ir nelinkę dalintis savo žaislais ar daiktais. Tai išmokstama su amžiumi, bet nepamirškite, kad kiekvienas nori turėti asmeninių daiktų. Skatinkite vaikus gerbti kito nuosavybę ir atsiklausti, jei nori pasinaudoti kito daiktu.

 • Venkite perdėtos jaunesniojo vaiko apsaugos:
  Nepulkite automatiškai ginti jaunylio vaiko konfliktuose. Tyrimai rodo, kad kaip tik jaunyliai dažniau išprovokuoja peštynes, o bausmė tenka vyresniajam. Fizinio konflikto atveju, abu vaikai turėtų išmokti prisiimti atsakomybę už savo indėlį į peštynes.

 • Neužkraukite  per daug atsakomybės  vyresnėliui:
  Neretai tėvai net patys to nepastebėdami užkrauna daugybę pareigų vyresniam vaikui, kas ilgainiui gali sukelti jo priešiškumą jaunylio atžvilgiu. Kita vertus, jaunėlis gali pradėti pavydėti vyresnėliui tėvų suteiktų galių. O tai vėl gi skatina konfliktus ir peštynes. Stenkitės pasiskirstyti pareigas pagal amžių. Štai pvz. vyresnis vaikas gali padengti stalą, o jaunėlis nurinkti indus po vakarienės.

 • Nepamirškite, kad brolių seserų ginčai yra natūrali raidos dalis. Būkite realistiški ir nesitikėkite namų be ginčų ar laikinų nesutarimų. Nesiskųskite vaikų akivaizdoje, kad jie nuolatos pešasi, nes jie gali pradėti elgtis taip, kad  įgyvendintų jūsų lūkesčius.
 
 
Į klausimą atsakė vaikų ir paauglių psichiatrė psichoterapeutė Skirmantė Povilėnaitė
 
© Paramos vaikams centras, 2011.
 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt