Rekomenduojame paskaityti

Įvairūs straipsniai

Knygos tėvams ir globėjams apie vaikus ir paauglius

Knygos vaikams ir paaugliams
(rekomenduojame paskaityti ir tėvams bei globėjams ir aptarti kartu su savo vaikais)

 

© Paramos vaikams centras, 2013.

 

 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt