Kaip ir kur ieškoti psichologinės pagalbos vaikams
Eglė Kuraitė

psichologė, asociacijos „Mentor Lietuva“ mentorystės programos koordinatorė
Straipsnio šaltinis: www.ikimokyklinis.lt       
    
       
Tam tikrose gyvenimo situacijose svarbu nebijoti paprašyti pagalbos iš šalies. Kai skauda dantį, kreipiamės į stomatologą, kai sugenda televizorius – į meistrą, o susidūrus su psichologinėmis problemomis verta pasikonsultuoti su šios srities specialistais.
 
Situacijų, kuriose gali padėti vaikų psichologas, psichiatras ar psichoterapeutas gali būti įvairių: kai sunku sutarti su savo vaiku, kai pastebite, kad jo elgesys pasikeitė, vaikas dažnai nerimauja, yra baimingas arba galbūt agresyvus ir nemoka bendrauti su kitais vaikais. Galbūt šeimoje vyksta dideli pokyčiai ir jūs norite padėti savo vaikui juos įveikti, o gal būtina padėti vaikui įveikti trauminį patyrimą. Į vaikų psichikos sveikatos specialistus galite kreiptis, jei nerimaujate dėl vaiko raidos, nežinote, kaip reaguoti į tam tikrą normalų vaiko elgesį ar nenorite, kad asmeninės problemos stipriai paveiktų vaiko savijautą.
 
Pagalbą psichikos sveikatos srityje teikia psichiatrai, psichologai ir psichoterapeutai. Į kurį specialistą reikėtų kreiptis, priklauso nuo problemų pobūdžio ir jūsų tikslų bei lūkesčių.
 
Psichologas – tai psichologijos studijas universitete baigęs asmuo. Jis gali įvertinti vaiko ar šeimos tarpusavio santykių problemas taikydamas tam tikrus testus, klausimynus, stebėdamas ir bendraudamas su šeima. Taip pat gali įvertinti intelektinius gebėjimus, dėmesio, atminties, raidos ypatumus. Vaikų psichologas ne tik vertina, bet ir konsultuoja. Jis gali patarti įvairiais auklėjimo klausimais tėvams ar globėjams, vaikams gali padėti išreikšti užslėptus jausmus, mokyti juos reikšti tinkamais būdais, padėti ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais.
 
Psichoterapeutas – tai gydytojas arba psichologas, kuris po studijų universitete dar baigė psichoterapijos mokymo programą. Taigi, tiek psichologai, tiek psichiatrai gali būti ir psichoterapeutais.
 
Psichoterapija
– tai gydymo metodas, kuriuo gali būti gydomi psichikos sutrikimai ar kitos psichologinės problemos, gilinamasi į jų priežastis. Psichoterapija yra ilgas procesas (gali trukti keletą metų). Tai, kokiais konkrečiais metodais psichoterapeutas dirbs, lemia jo baigtos psichoterapinės krypties studijos: psichodinaminės, kognityvinės, geštalto, individualiosios ar kt.
 
Skirtingų krypčių psichoterapeutai turi skirtingą požiūrį į problemų kilmę ir sprendimą, pavyzdžiui, psichodinaminės krypties psichoterapeutai akcentuoja vaiko raidos ir santykių su suaugusiais artimaisiais ypatumus, o kognityvinės – nagrinėja, kokios yra vaiko nuostatos, kaip jis mąsto ir kaip tai veikia jo kasdienį funkcionavimą.
 
Vaikų psichiatras
– tai gydytojas, turintis vaikų psichiatrijos specializaciją. Psichiatrų darbas – diagnozuoti psichikos sutrikimus ir rekomenduoti reikalingą gydymą (jei jis reikalingas): vaistus, psichologo, logopedo, kineziterapeuto ar kitų specialistų konsultacijas. Diagnozę psichiatras dažniausiai nustato remdamasis kitų specialistų atliekamais tyrimų, testų ir stebėjimų rezultatais.
 
Dauguma psichikos sveikatos specialistų su mažais vaikais bendrauja žaidimu ar piešimu. Kadangi maži vaikai dar negali išreikšti savo jausmų ar papasakoti istorijų žodžiais, pasitelkiama  įprasta jų kalba: žaisdami įvairiomis figūrėlėmis, minkydami plastiliną ar piešdami jie parodo, kaip jaučiasi, kaip mato santykius šeimoje ar darželyje, kas jiems kelia nerimą. Per žaidimo ir santykio su psichologu ar psichoterapeutu patirtį keičiasi ir vaiko suvokimas apie pasaulį ir kitus žmones. Jis išbando įvairius reagavimo būdus į sudėtingas situacijas, išreiškia jausmus ir mokosi bendrauti.
 
Psichologinę pagalbą daugumoje Lietuvos miestų teikia pedagoginės psichologinės tarnybos ir psichikos sveikatos centrai.

 
Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
teikiamos nemokamos konsultacijos vaikams, tėvams ir mokytojams. Taip pat į šią tarnybą reikėtų kreiptis norint įvertinti vaiko pedagogines, psichologines, asmenybės ar ugdymosi problemas, brandumą mokyklai ar priešmokyklinio ugdymo grupei, siekiant nustatyti, ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Čia dirba psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai. Lietuvos miestų pedagoginių psichologinių tarnybų adresus galite rasti čia.
 
Psichikos sveikatos centruose
taip pat teikiamos nemokamos psichologo ir psichiatro konsultacijos. Lietuvos miestų psichikos sveikatos centrų kontaktus galite rasti čia.
 
Kai kuriuose miestuose galima kreiptis į nevyriausybines organizacijas, kurios teikia profesionalias psichologines paslaugas, arba į privačius psichologus.
 
Vilniuje tokias paslaugas teikia Vaiko raidos centras. Čia turint šeimos gydytojo siuntimą galima gauti nemokamas ambulatorines ir stacionarias paslaugas: vaikų psichiatrų konsultacijas; individualią psichoterapiją; grupinę psichoterapiją, raidos vertinimą. Į ankstyvosios reabilitacijos skyrių priimami vaikai iki 7 metų su tėvais / globėjais dviejų ar trijų savaičių kompleksinio raidos įvertinimo ir gydymo kursui.  Vaiko raidos centre dirba specialistų komanda: logopedai,  socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, specialieji pedagogai, psichiatrai ir psichologai. Internetinis puslapis: www.raida.lt.
 
Paramos vaikams centre (Vilniuje) teikiamos konsultacijos ir psichoterapija vaikams bei jų tėveliams, nemokamai konsultuojami smurtą patyrę vaikai ir jų artimieji, rengiami tėvystės įgūdžių mokymai, mokymai vaikų darželių auklėtojams. Organizacijos internetinis puslapis: www.pvc.lt.
 
Specialistus, teikiančius privačias konsultacijas ir psichoterapiją, galima rasti Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centre (PTMC), įsikūrusiame Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Čia dirba ir patyrę aukštos kvalifikacijos specialistai, ir pradedantys psichologai magistrantai. Nuo specialisto kvalifikacijos priklauso ir konsultacijų kaina.
 
Kaune veikia Saugaus vaiko centras, kuriame individualias ir šeimos konsultacijas teikia psichologai ir psichoterapeutai, tėvystės įgūdžių mokomi tėvai ir globėjai, atliekamas vaikų intelekto tyrimas. Internetinis puslapis: www.saugus-vaikas.lt.
 
Šeimos santykių institute (Kaune) taip pat teikiamos psichologų ir psichoterapeutų paslaugos vaikams ir šeimai, rengiami tėvystės gebėjimų ugdymo ir tobulinimo užsiėmimai, kurių tikslas yra suteikti tėvams teorinių žinių apie veiksmingus vaikų auklėjimo metodus ir ugdyti praktinius pozityvios tėvystės gebėjimus. Internetinis puslapis: www.ssinstitut.lt.
 
Rinkdamiesi psichikos sveikatos specialistą atkreipkite dėmesį į keletą aspektų:
 
Specialybę: ar jūsų problemoms spręsti labiau reikalinga psichologo ar psichiatro konsultacija.
Išsilavinimą: atkreipkite dėmesį, kokį universitetą baigęs specialistas, ar turi magistro ar daktaro laipsnį, ar yra baigęs psichoterapijos studijas.
Patirtį: galite pasidomėti, kokia yra ankstesnė specialisto darbo patirtis, kokioje srityje jis dirbo prieš tai, galbūt yra atlikęs mokslinių tyrimų, kokios jų temos. Kiek laiko jis dirba su vaikais ir šeimomis.
Kainą: jei specialisto paslaugos teikiamos nemokamai, išsiaiškinkite, kiek tiksliai susitikimų bus nemokamų, ar jums jų pakaks. Kiek kainuos konsultacijos, jei  neužteks skiriamų nemokamų susitikimų, ar galėsite sau tai leisti.
Atsiliepimus: pasidomėkite, ką kiti klientai mano apie šį specialistą (kokių atsiliepimų yra internete).
Nuostatas ir požiūrį: galbūt galite rasti publikacijų, interviu ar vaizdo įrašų, iš kurių galėtumėte daugiau sužinoti apie jus dominančio psichologo ar psichiatro požiūrį į vaikus, šeimą, problemas. Apsvarstykite, ar jis atitinka jūsų požiūrį. Pasidomėkite psichoterapijos kryptimi, pagal kurią dirba specialistas, pasiskaitykite daugiau apie pagrindinius psichoterapinės krypties principus.
                    
Psichologai gali padėti ne tik spręsti esamas problemas, bet ir užkirsti kelią būsimoms, todėl nebijokite kreiptis pagalbos, net jei problemos neatrodo labai rimtos. Kartais net ir vienos ar kelių konsultacijų metu galite atrasti kelią, kuriuo judėti toliau. Būkite atidūs – anksti pastebėję problemas ir pradėję jas spręsti, padėsite savo šeimai būti laimingesnei.


Šaltiniai:

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt