Pirmųjų dienų darželyje baimės

 Eglė Kuraitė
psichologė, asociacijos „Mentor Lietuva“ mentorystės programos koordinatorė
Straipsnio šaltinis: www.ikimokyklinis.lt

Mažiems vaikams pasaulis atrodo labai didelis. Kiekvieną dieną jie susiduria su daugybe naujų ir netikėtų, kartais bauginančių dalykų. Saugiausiai vaikai jaučiasi, kai šalia jų yra globojantys suaugusieji. Todėl dažnai ankstyvojoje vaikystėje vaikams  sunku atsitraukti nuo tėvelių ilgesniam laikui ir patikėti, kad kuriam laikui išėję, jie vėl sugrįš. Iki 6 mėnesių vaikai gana lengvai pripranta prie įvairių žmonių – svarbiausia, kad būtų patenkinti mažylių poreikiai. Septintą–dvyliktą  mėnesį vaikai pradeda suprasti, kad žmonės ir daiktai egzistuoja, net jei jų negalima matyti.
 
Kai vaikams sueina vieneri metai, jie pradeda jausti atsiskyrimo nerimą, liūdi ir verkia, jei tėvai juos palieka su kitais žmonėmis. Mažyliai nėra įsitikinę, kad išėję į kitą kambarį tėvai neišnyks, todėl stengiasi visais įmanomais būdais išlaikyti tėvus šalia ar prisikviesti juos sugrįžti. Šiuo metu jie tampa labiau nepriklausomi, gali laisviau judėti, daugiau pažinti, tačiau kartu ir bijo nepažįstamos aplinkos.
 
Toks nerimas yra normali raidos dalis ir gali trukti iki 2 metų, kai kuriems vaikams – iki pat mokyklos lankymo pradžios, dar kiti vaikai visai nepatiria šio jausmo. Dažnai baimę atsiskirti nuo artimiausių globėjų paskatina sudėtingos gyvenimo situacijos: persikraustymas į naujus namus, brolio ar sesers gimimas, pirmos dienos darželyje.

Pirmos dienos darželyje sukelia daug jausmų ir tėveliams, ir vaikams. Vaikai turi priprasti prie naujos aplinkos, susipažinti su mokytojais, kitais vaikais, išmokti laikytis naujų taisyklių, būti grupėje, o šalia nėra nei mamos, nei tėčio, kurie galėtų užtikrinti, kad viskas bus gerai. Tai sukelia baimės, nerimo, o kartais ir pykčio jausmus. Tėvai taip pat nerimauja, ar vaikas jau pasiruošęs lankyti ugdymo įstaigą, ar parinktas tinkamas darželis, ar jame mažylis bus saugus.
 
Sunku numatyti, kaip vaikas jausis darželyje ir kaip reaguos į atsiskyrimą su artimaisiais. Vieni vaikai išsigandę įsikimba „mamai į sijoną“, o kiti net neatsisveikinę bėga žaisti su bendraamžiais. Darželio lankymas – didelis ir svarbus įvykis mažylio gyvenime. Nors jausti nerimą tokiose situacijose yra visiškai normalu, vis dėlto tėveliai gali padėti vaikui  bandydami suprasti, kaip vaikas jaučiasi, ir taikyti kelis būdus, kad jis lengviau priprastų prie naujų aplinkybių.
 
 
Prieš einant į darželį
 
Apgalvokite, kaip vaikas jausis darželyje, ar jis pasiruošęs, kas jam gali kelti nerimą. Vieni vaikai labai greitai pripranta prie naujos aplinkos, kiti pratinasi po truputį. Kaip į naują aplinką reaguoja jūsų vaikas?
 
Kalbėkitės apie darželį su vaiku. Paaiškinkite, kas jo laukia, kokie bus užsiėmimai, žmonės.
Paaiškinkite, kad tai vieta, kurioje jis / ji susiras naujų draugų, smagiai leis laiką ir išmoks įdomių dalykų. Pasakykite iš anksto, kad jį paliksite kuriam laikui, o vėliau pasiimsite. Išankstinis žinojimas leis vaikui jaustis saugiau, todėl jis bus ramiau nusiteikęs. Stenkitės apie darželį kalbėti ramiai, nesudaryti vaikui įspūdžio, kad tai kažkas labai ypatingo ir svarbaus. Jei pernelyg sureikšminsite pirmas dienas darželyje, vaikas gali tik dar labiau nerimauti. Stebėkite, kaip jis reaguoja į pokalbius apie darželį. Jei jam tai nepatinka, nekalbėkite per daug.

Susitikite su būsima vaiko auklėtoja, paklauskite, kokia grupės dienotvarkė, kokie vyks užsiėmimai.

Išbandykite panašias veiklas namuose. Vaikui bus ramiau, jei užsiėmimai ir dienotvarkė darželyje labai nesiskirs nuo veiklos namuose. Galite kartu su vaiku iš anksto aplankyti darželį, kad jis apsiprastų šioje aplinkoje, pažaistų su bendraamžiais. Šitaip vaikas po truputį susipažins su darželiu ir vėliau saugiau jame jausis vienas.

Pabandykite palikti vaiką su kitais suaugusiaisiais (artimais draugais ar giminaičiais) dar prieš pradedant jam lankyti darželį. Tai gali jums padėti iš anksto žinoti, kaip vaikas reaguoja į atsiskyrimą nuo jūsų, o vaikui tai padės po truputį pratintis prie įvairios aplinkos ir žmonių.
 
 
Pirmos dienos darželyje
 
Pirmą dieną atvykę su vaiku į darželį, supažindinkite jį su auklėtoja. Suteikite auklėtojai galimybę užmegzti ryšį su vaiku ir trumpai pabendrauti. Vaikas, matydamas jūsų prielankumą darželio darbuotojams, galės jais pasitikėti. Parodykite savo mažyliui, kur yra prausykla, lovelės, vieta valgyti ir žaisti.
 
Tėveliams rekomenduojama pirmomis dienomis praleisti dalį dienos darželyje kartu su vaiku. Tai puiki galimybė pamatyti darželio gyvenimą iš arčiau, geriau pažinti darbuotojus ir padėti vaikui apsiprasti. Kasdien galite palikti vaiką darželyje vieną vis ilgesniam laikui, tik būtinai pasakykite, kada ketinate grįžti jo pasiimti. Laikykitės žodžio.
 
Pasiūlykite vaikui pasiimti kokį nors daiktą, kuris primintų namus ir nuramintų, pavyzdžiui, lėlę ar kokį kitą žaislą. Galite pasiūlyti spintelėje pakabinti šeimos nuotrauką, kad norėdamas mažylis galėtų į ją pasižiūrėti ir nusiraminti. Savi daiktai nepažįstamoje aplinkoje suteikia daugiau saugumo.

Išeidami atsisveikinkite ramiai ir trumpai. Labai ilgas ir liūdnas atsisveikinimas gali paskatinti vaiką galvoti, kad darželyje nutiks kažkas blogo. Nors ir labai sunku palikti verkiantį vaiką, atsispirkite norui jį guosti ir raminti, jei jau pakilote eiti. Mažylis, matydamas, kad verkimu gali jus priversti pasilikti, kitą kartą verks dar stipriau ir ilgiau. Geriau sukurkite judviejų trumpą ir smagų atsisveikinimo ritualą, pavyzdžiui, du apkabinimai ir bakstelėjimas į nosį arba slaptas pamojavimas pro langą.

Svarbu vaikui priminti, kada sugrįšite jam suprantamais laiko terminais (po pietų miego, kai pavalgys vakarienę ir kt.). Jokiu būdu nevėluokite. Gali būti, kad mažylis labai liūdės, pyks ir verks, bet aplinkui bus auklėtojos, kurios padės jam nusiraminti ir įsitraukti į veiklą. Dauguma vaikų, tėvams išėjus, ganėtinai greitai apsipranta ir gerai jaučiasi darželyje. Kartais tėveliai nenorėdami liūdinti vaiko išeina slapčia. Toks elgesys griauna vaiko pasitikėjimą tėvais, sukelia daug nerimo. Jie jaučiasi apgauti ir palikti vieni nesaugioje aplinkoje.
 
Į vaiko nerimą reaguokite rimtai: atkreipkite dėmesį į tai, kas jam baisu, neneikite ir nesijuokite, nenuvertinkite mažylio jausmų, taip pat nesistenkite papirkti jo saldainiais ar pramogomis. Pabandykite suprasti, išsiaiškinti, kas kelia daugiausiai nerimo: gal jis mano, kad išėję nebegrįšite, gal bijo nepažįstamų vaikų arba pasiklysti ilguose koridoriuose. Išlikite ramūs, pozityviai nusiteikę ir kartokite, kad atvažiuosite vaiko pasiimti. Priminkite, kad darželyje jis išmoks naujų dalykų ir susiras draugų. Jei įmanoma, paprašykite auklėtojos, kad pasikalbėtų su juo asmeniškai, padėtų nusiraminti.
 
Įsigilinkite ir į savo jausmus. Tiek vaikai, tiek ir tėvai dažniausiai nerimauja pirmomis dienomis, kai vaikas pradeda lankyti darželį. Tai yra taip pat normalu, tačiau vaikai labai greitai perskaito tėvų nežodinius signalus ir perima nerimo jausmus. Kai tėvai jaučiasi kalti ar sunerimę, kad palieka vaiką darželyje, mažylis tai greitai pajaučia. Jei norite, kad jūsų vaikas kuo greičiau apsiprastų ir grupėje jaustųsi laimingas, pasistenkite išlikti kuo ramesni.
 
Svarbu žinoti, kad vaiko nenoras lengvai išsiskirti su tėvais ar globėjais rodo jo saugų prieraišumo stilių – jis tiki, kad galite jį apsaugoti nuo pavojų, ir gali jums tai parodyti. Palengva mažylis supras, kad jūs visada sugrįžtate, jumis galima pasitikėti, taip pat taps savarankiškesnis ir mokysis bendrauti su įvairiais žmonėmis.
 
Jei atsiskyrimo nerimas tęsiasi labai ilgai ir trukdo vaikui kasdieniame gyvenime, vertėtų susirūpinti, ar vaikas neturi rimtesnių psichologinių problemų. Jei vyresnis vaikas staiga pradeda bijoti atsiskirti nuo suaugusiųjų, gali būti, kad jis susiduria su patyčiomis ar prievarta. Pasikalbėkite su vaiku apie tai. Prireikus pagalbos kreipkitės į vaikų psichologus ar psichoterapeutus.
 
Sėkmės!

Šaltiniai:
 1. Goodman R., Scott S., Child Psychiatry, John Wiley & Sons, 1997.
 2.Lynnes D., Helping your child adjust to preschool, 2010, prieiga per internetą: <http://kidshealth.org/parent/positive/learning/adjust_to_preschool.html?tracking=P_RelatedArticle#> (žiūrėta 2012-09-02)
 3.Starting Kindergarten: How to Prepare Your Child, prieiga per internetą: <http://school.familyeducation.com/kindergarten/anxiety/51261.html?page=2&detoured=1> (žiūrėta 2012-09-02)
 4.Lee K. Calming First Day Kindergarten Anxiety, prieiga per internetą: <http://childparenting.about.com/od/schoollearning/a/first_day_kindergarten_anxiety.htm> (žiūrėta 2012-09-02)
 5.Pendley, J. S., Separation Anxiety, 2012, prieiga per internetą: <http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/sep_anxiety.html#> (žiūrėta 2012-09-02)

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt