Specialistai Jurbarke

Psichologė NIJOLĖ JANONYTĖ
Teikiama pagalba:
-- Tėvams: mokymai ir individualios konsultacijos.
-- Specialistams:
mokymai psichologams, socialiniams pedagogams.
Kontaktai:
Tel.: 8 616 02821
El. paštas: Janonyte.nijolė@gmail.com 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt