Nuo gimimo iki 6 mėnesių

Fizinė raida:
 • turi čiulpimo ir griebimo refleksus,
 • daug miega,
 • išlaiko galvą,
 • apsiverčia ant šono,
 • apsiverčia nuo nugaros ant pilvo ir nuo pilvo ant nugaros,
 • sugeba fokusuoti žvilgsnį ir sekti objektus,
 • siekia daiktų ir laiko juos rankose, perima iš vienos rankos į kitą,
 • gali paimti mažus daiktus nuo plokščio paviršiaus,
 • nekontroliuoja šlapimo pūslės ir žarnyno,
 • įvaldo stambiąją motoriką (rankų, kojų judesiai),
 • nusistovi maitinimo režimas,
 • laiko buteliuką,
 • gali sėdėti beveik be pagalbos,
 • greitas fizinis augimas ir pokyčiai.

Emocinė raida:
 • šypsosi žiūrėdamas į veidrodį,
 • atskiria fizinį save ir fizinį kitą,
 • džiaugiasi kitais vaikais, šypsosi ir liečia juos,
 • šypsosi ir skleidžia garsus, kad gautų dėmesio,
 • noriai žaidžia ir mėgaujasi garso efektais,
 • susiformuoja prieraišumas tėvams/globėjams (vaikas ir tėvai/globėjai susipąžįsta vienas su kitu – išmoksta, kaip iššifruoti vienas kito signalus – ir suformuoja emocinį ryšį),
 • išsigąsta ir sutrinka prie nepažįstamų žmonių,
 • išreiškia pykčio ir baimės jausmus,
 • nusiramina čiuplpdamas nykštį ar čiulptuką,
 • pagrindinis rūpestis - bazinių poreikių patenkinimas,
 • išmoksta pasitikėti, kad pagrindinės reikmės bus patenkintos.

Socialinė raida:
 • gali imituoti veido išraiškas ir balso toną,
 • reaguoja į kitų žmonių kalbą, atsisuka ir žiūri į kalbėtoją,
 • reaguoja į savo vardą,
 • atpažįsta tėvus/globėjus,
 • inicijuoja socialinį kontaktą (pvz., šypsosi, kai pasirodo mama/globėja),
 • labai priklausomas nuo tėvų/globėjų patenkinant poreikius.

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:
 • gali pasiekti ir paimti daiktus, kuriuos mato,
 • siekia nukritusių daiktų,
 • pradeda lyginti du daiktus tarpusavyje,
 • naudojasi pirštais ir burna tyrinėdamas daiktus,
 • stebi ir tyrinėja daiktus atsargiai ir ilgą laiką,
 • taria daug priebalsių ir balsių (ūbauja ir guguoja), taria spontaniškai,
 • atpažįsta žinomus daiktus ir žmones, atitinkamai reaguoja į juos,
 • atranda, kad gali paveikti aplinką (pvz., atranda, kad tėvai ar globėjai pasirodo, kai jis verkia),
 • plečiasi atmintis.

Moralinė raida:
 • save suvokia kaip pasaulio centrą,
 • neturi blogio bei gėrio suvokimo.

Patarimai tėvams:
Tik gimusio kūdikio akys jau yra truputį pramerktos ir jis tyrinėja veidus, ypač savo tėvų. Jūsų naujagimis naudojasi visais jutimais – rega, klausa, skoniu, taip pat ir uosle bei lytėjimu, kad pažintų jus ir užmegztų ryšį. pasikeisdami žvilgsniais, garsais, prisilietimais. Kūdikiai greitai pažįsta pasaulį jutimais. Svarbiausi dalykai nuo pat pirmos gyvenimo dienos yra prisirišimas ir pasitikėjimas. Todėl labai svarbu suprasti ir patenkinti šiuos vaiko poreikius. Nuo tos akimirkos, kai kūdikis gimsta, jūs pradedate bendrauti. Ypatingai svarbūs garsiniai ir lytėjimo jutimai. Nors jie ir nesupranta, ką sakote, tačiau jūsų ramus, užtikrinantis balsas suteikia saugumo. Kai vaikui šypsotės, kalbate su juo, jūsų veidas ir balsas tampa atpažįstamu nusiraminimo ir jaukumo šaltiniu: taip jūsų mažylis susieja, kad iš jūsų gali tikėtis maitinimo, šilumos ir raminančių prisilietimų. Kai tinkamai tenkinate vaiko poreikius – pamaitinate, kai jis alkanas, nuraminate, kai išsigandęs, sušildote, kai sušalęs, - kūdikis jaučiais saugus ir gali pasitikėti jumis ir įį supančiu pasauliu. Taip formuojasi pamatinis saugumas, kuris išliks visą gyvenimą ir leis jūsų vaikui pasitikėti žmonėmis, kurti saugius ryšius, vėliau pačiam tinkamai rūpintis  savo poreikiais.

 • Kuo daugiau kalbėkite su savo kūdikiu, lieskite, glamonėkite, sūpuokite dainuokite jam. Su kiekvienu prisilietimu jūsų kūdikis, mokosi suprasti, koks yra pasaulis.
 • Kūdikiui patinka ne tik klausytis jūsų balso, bet ir pačiam „kalbėti, klegėti, dainuoti, burkuoti“. Entuziastingai reaguokite į vaiko skleidžiamus garsus, veido mimikas, kartokite juos ir palaukite kol vaikas vėl ką nors „pasakys“. Tokiu būdu pažindinate vaiką su balso tono, tempo, kalbėjimo paeiliui ypatybėmis ir parodote vaikui, kad jis yra svarbus ir jo verta klausytis.
 • Stenkitės nepertraukinėti ir žiūrėti į vaiką, kai jis  “kalba“ – parodykite, kad jums įdomu, ir kad jūsų mažylis gali jumis pasitikėti.
 • Pasakokite vaikui į ką jis/ji žiūri, ką daro, ar ką darote jūs.
 • Suteikite vaikui daug švelnių bučinių, apkabinimų, paglostymų, ir jūsų vaikas matys pasaulį kaip saugų ir raminantį.
 • Visada sureaguokite į naujagimio verksmą – taip jis žinos, kad yra svarbus ir vertas dėmesio.
 • Stenkitės suprasti, ko jam reikia, ir duoti būtent tai. Nelinksminkite, jei jis pavargęs ar alkanas, nemaitinkite, jei jam norisi žaisti, panešiokite jei prašosi ant rankų.
 • Stebėkite, ar vaikas nerodo ženklų, kad jam yra per daug stimuliacijos ir reikalinga pertraukėlė.
 
 
© Paramos vaikams centras, 2011.
 
 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt