Nuo 6 mėnesių iki 1 metų

Fizinė raida:
 • dar vis mėgsta greitai ropoti po namus,
 • sėdi pats,
 • padeda nurengti jam drabužius,
 • sugriebia daiktus nykščiu ir pirštais,
 • laiko kreideles ar pieštukus,
 • laiko šaukštą, bando valgyti pats,
 • greitai ir lengvai atsisėda iš stovėjimo pozicijos,
 • gali žengti kelis žingsnius vienas,
 • “šoka” pagal muziką,
 • gali lipti laiptais aukštyn ir žemyn,
 • gali nešti du daiktus vienoje rankoje.

Emocinė raida:
 • apsikabina mamą (ar kitą artimą globėją),
 • nemėgsta būti atskirtas nuo mamos, liūdi,
 • pasitiki mama (ar kitu artimu globėju),
 • bijo nepažįstamųjų ir naujų vietų,
 • netinkamas elgesys, pykčio priepuoliai ir priešinimasis, ypač valgant,
 • dažna emocijų kaita, dažniausiai be aiškios priežasties,
 • aiškiai išreiškia keletą emocijų, bet nesugeba jų identifikuoti,
 • suvokia save kaip turintį nekintančias savybes (pvz., vyriška lytis ir moteriška lytis).

Socialinė raida:
 • supranta, kad yra atskiras ir skirtingas asmuo,
 • atpažįsta įvairius kitų žmonių jausmus ir pats juos reiškia,
 • vystosi humoro jausmas,
 • tampa išrankesnis veiklai ir su kuo leisti laiką,
 • mėgsta muziką ir ritmingus garsus,
 • supranta, ką reiškia „ne“,
 • žaidžia paprastus žaidimus (pvz., slėpynes),
 • formuojasi prieraišumas kitų žmonių, ne tik tėvų atžvilgiu,
 • formuojasi tam tikra nepriklausomybė nuo tėvų (gali patenkinti kai kuriuos savo poreikius pvz., pavalgyti ir pasiekti daiktus).

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:

 • parodo pirštu pažįstamus objektus,
 • susieja žodžius su daikto savybėmis (pvz.: pasakius „lėktuvas“, žiūri į dangų),
 • suvokia, kad objektas egzistuoja net ir šiam išnykus iš matymo lauko ir ieško jo (pvz., numeta daiktus nuo aukštos kėdės ir jų ieško),
 • ieško paslėptų daiktų,
 • parodo pirštu bent vieną kūno dalį,
 • gali pasakyti kelis žodžius ir supranta jų reikšmę,
 • pavadina daiktus ar veiksmus vienu–dviem žodžiais,
 • taria žodžius ”mama”, “tėtė”,
 • bando spręsti problemas bandymų ir klaidų būdu,
 • gali pastatyti bokštą iš dviejų-trijų kaladėlių,
 • gali sugrupuoti daiktus pagal dydį, formą, spalvą,
 • gali įvykdyti kelis paprastus nurodymus,
 • smalsauja apie viską (tyrinėja pasaulį).

Moralinė raida:
 • jaučiasi pasaulio centru,
 • neskiria, gėrio nuo blogio.

Patarimai tėvams:
Prasideda tyrinėjimo metas, kai vaikas bando pats pasiekti daiktus, juos čiupinėti ir išnagrinėti. Jūs galite skatinti pažinimo procesą reaguodami į vaiko atradimus, dalyvaudami jo žaidimuose ir leisdami jam tyrinėti aplinką. Svarbu, kad  vaikas turėtų žaislų, daiktų, kurie galėtų padėti jam lavintis. Jam bus įdomios įvairios spalvos, formos. Liesdami ir čiupinėdami daiktus vaikai pažins formos ir paviršiaus ypatybes. Jūsų kūdikis vis geriau išmoks paimti ir laikyti daiktus, tikėtina, kad bandys juos toliau tyrinėti burnoje.

 • Suteikite vaikui galimybių išbandyti savo jėgas, kurti ir lavintis. Pasirūpinkite, kad vaikas turėtų įvairių formų, dydžių, spalvų, jo amžiui tinkamų žaislų, žaidimų. Taip pat vaikui įdomūs ir buityje naudojami daiktai, pvz.: mediniai šaukštai, plastikiniai indai, puodeliai. Jie stimuliuoja vaiko kūrybiškumą ir smalsumą.
 • Mažylis bandys pasiekti viską, ką mato, todėl labai svarbu, kad namus paruoštumėte taip, kad jis galėtų saugiai žaisti. Stebėkite, kad vaikas nesusižeistų.
 • Kalbėkitės su vaiku ir reaguokite į jo/jos skleidžiamus garsus – tai padeda mokytis socialinių kalbos ir bendravimo aspektų. Kartokite vaiko skleidžiamus garsus, įterpkite naujų garsų bei paprastų žodžių. Pastebėsite, kaip vaikas bando jus pakartoti. Taip pat vaikas mokosi naudotis savo balsu – pakviesti, parodyti, kad pykstą ar džiaugiasi.
 • Jei dar nesupažindinote vaiko su knygomis, tai dabar yra pats tinkamiausias laikas. Patartina skaityti kiekvieną dieną. Kai skaitote, įvardinkite objektų, žmonių, gyvūnų pavadinimus ir parodykite juos paveikslėlyje, pademonstruokite kokius garsus jie skleidžia. Parinkite paprastas knygas, kuriose yra daug nesudėtingų paveikslėlių. Leiskite jam/jai perversti puslapius.

Šiuo laiku (apie 8 mėn.) taip pat gali prasidėti atsiskyrimo nerimas. Jūsų mažylis gali sunerimti, pamatęs jam nepažįstamą žmogų, pasilikęs su aukle, ar kai jūs tiesiog išeinate trumpam į kitą kambarį. Vaikas gali pradėti verkti, prašytis ant rankų, įsikibti į jus ir reikalauti dėmesio. Tai yra normalus elgesys šiame raidos etape. Svarbu vaikui pasakyti bei parodyti, kad jūsų išsiskyrimas yra laikinas. Vėliau toks elgesys pasireikš vis rečiau, nes vystysis vaiko kalba ir socialiniai įgūdžiai, jis išmoks nusiraminti ir supras, kad išsiskyrimas yra laikinas.

 • Galite paaiškinti vaikui, kur išeinate ir pasakyti, kada grįšite.
 • Parodykite vaikui, kad žmogus, su kuriuo pasilieka, yra patikimas.
 • Išeidami ir sugrįžę leiskite vaikui išreikšti savo jausmus, parodykite, kad matote ir girdite, jog jis jaučiasi neramus ir suprantate ko jis nerimauja. Padėkite jam nusiraminti.
 
 
© Paramos vaikams centras, 2011.
 
 
 
 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt