Nuo 3 iki 6 metų

Fizinė raida:
 • šokinėja ant vienos kojos,
 • gerai šokinėja per virvutę bei šoka pagal muziką,
 • gera pusiausvyra ir koordinacija,
 • įvaldo smulkiąją motoriką (pvz., gali nupiešti kvadratą su gerai išreikštais kampais).

Emocinė raida:
 • gali atskirti liūdnus ir linksmus žmones nuotraukose,
 • identifikuojasi su tėvais (globėjais) ir mėgsta juos mėgdžioti,
 • formuojasi savastis,
 • gali pabūti per didesnį atstumą (fizinį) nuo tėvų (globėjų),
 • dažnai  išgyvena jausmų antplūdį (pvz., gali abejoti ar jausti gėdą).

Socialinė raida:
 • pats apsirengia ir nusirengia (išskyrus batus),
 • atlieka rolę žaidžiant vaizduotės žaidimą,
 • laikosi paprastų žaidimo taisyklių,
 • turi  turėti galimybę rinktis, nes nori daugiau nepriklausomybės,
 • gali dalintis ir išlaukti savo eilės,
 • dažnai  turi “geriausią draugą/ę”,
 • mėgsta parodyti suaugusiems savo sugebėjimus,
 • bando ribas,
 • gali identifikuoti skirtumus tarp savęs ir kitų(pvz., lyites, akių bei plaukų spalvos).

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:
 • gali pilnai nupiešti  žmogų,
 • gali sudėliot dėlionę,
 • kalba sakiniais,
 • kalba visiškai suprantama,
 • paaiškina žinomų žodžių reikšmę,
 • reiškia mintis, užduoda klausimus ir įsitraukia į diskusijas,
 • turi mėgstamus ir nemėgstamus dalykus,supranta priežasties ir pasekmės ryšį tik santykyje su savo reikmėmis, norais ar patirtimis (pvz., man skaudės palietus karštą lygintuvą).

Moralinė raida:
 • apsigina save, pakovoja už savo teises,
 • rūpinasi, kaip užsitarnauti paskatinimą ir išvengti bausmės,
 • vis dar reikia išorinės kontrolės, nes  sąžinė dar nesusiformavusi.

Patarimai tėvams


© Paramos vaikams centras, 2011.
 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt