Nuo 6 iki 12 metų

Fizinė raida:
 • gali sportuoti ir įgyti naujus įgūdžius,
 • energingas,
 • geras apetitas,
 • ūgis ir svoris nuolatos auga ,
 • pagerėjusi koordinacija ir tvirtumas,
 • kūno proporcijos tampa panašiomis į suagusių,
 • gerai išvystyta smulkioji motorika (pvz., rašymo, piešimo įgūdžiai).

Emocinė raida:
 • demonstruoja savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, bet kartais gali elgtis vaikiškai ir neprotingai,
 • “aš” dalinai nulemtas aplinkos mokykloje,
 • mėgsta patikti suaugusiems,
 • savarankiškesnis, bet nori , kad tėvai (globėjai) būtų prieinami, jei prireikia pagalbos,
 • gali identifikuoti ir pavadinti savo jausmus,
 • suvokia skirtumą tarp norų, motyvų ir veiksmų.

Socialinė raida:
 • dalyvauja bendruomenės veikloje,
 • patinka dirbti ir žaisti su kitais,
 • turi draugų,
 • žaidžia dažniausiai su savo lyties bendraamžiais,
 • gali pabūti vienas,
 • stiprus grupinės priklausomybės jausmas (pvz., skautai),
 • mokosi pasiekti tikslo ir varžytis,
 • mėgdžioja ir identifikuojasi su to paties lyties suaugusiuoju.

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:
 • išvystyta  kalba (pvz., pasakoja anekdotus, laido juokelius),
 • užduoda faktinius klausimus(pvz., nori žinoti “kodėl”, “kaip” ir “kada”),
 • gali suvokti abstrakčias sąvokas,
 • sėkmę vertina pagal sugebėjimą rašyti, skaityti ir skaičiuoti,
 • mėgsta užduotis  orientuotas į rezultatą (pvz., siuvimas, medžio darbai),
 • mokosi sistemiškai ir apibendrintai mąstyti apie konrečius dalykus,
 • mokosi suvokti praeities, dabarties ir ateities sąvokas.

Moralinė raida:
 • pradeda išgyventi konfliktą tarp tėvų ir bendraamžių vertybių,
 • stiprus teisingumo jausmas,
 • taisyklės yra svarbios ir jų turi būti paisoma (pvz., negerai laužyti taisykles).
 
 
 
© Paramos vaikams centras, 2011.
 

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt