Nuo 12 iki 18 metų

Fizinė raida:
 • staigus augimo šuolis,
 • susiformuoja seksualiniai požymiai ir atsiranda seksualinis potraukis,
 • nauji  asmeninės higienos  poreikiai (pvz., skustuvai, menstruacijų paketai).

Emocinė raida:
 • susitapatina su svarbiais asmenimis už šeimos ribų,
 • susiformuoja seksualinė tapatybė,
 • dalinai vaikas, dalinai suaugęs (pvz., “eikš arčiau, pasitrauk”),
 • formuojasi nepriklausomybė (pvz., ”Tu man nenurodysi, kaip elgtis!”),
 • linkęs į kraštutinius nuotaikų svyravimus,
 • mažiau priklausomas nuo šeimos, kai reikia meilės ir emocinio palaikymo,
 • siekia tapti savarankišku individu,
 • dažnai jaučiasi nesuprastas.

Socialinė raida:
 • dauguma dirba,
 • mėgsta daugumą socialinių veiklų (pvz., mokykloje),
 • svarbus bendraamžių pritarimas ir įvertinimas(pvz., bando prisitaikyti prie bendraamžių grupės normų),
 • užmezga artimas ir intymias draugystes,
 • išgyvena konfliktą su tėvais (pvz., dėl lūkesčių),
 • eksperimentuoja su lyties vaidmenimis, lūkesčiais ir standartais.

Kognityvinė (intelektinė, pažintinė) raida:
 • įspūdingi pokyčiai kognityvinėje raidoje (pvz., gali logiškai mąstyti),
 • sugeba logiškai mąstyti, apibendrinti ir palyginti su įrodymais,
 • sugeba panaudoti įžvalgą ir įvertinti skirtumą tarp esamų ir galimų dalykų,
 • pradeda galvoti ir kartais pasirenka  būsimą karjerą,
 • sugeba panaudoti abstraktų mąstymą ir vaizduotę sprendžiant problemas.

Moralinė raida:
 • meta iššūkį namų vertybėms,
 • susiformuoja asmeninis moralinis kodeksas,
 • tampa svarbiau ne tai, ar elgesys iš esmės yra blogas ar geras, bet ar jis nesiskiria nuo aplinkinių elgesio,
 • tiki, kad gerą elgesį gali palaikyti tik valdžios struktūros.

Patarimai tėvams


 
© Paramos vaikams centras, 2011.

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt