Emocinės prievartos formos

  • Pravardžiavimas ir kito užgauliojimas;
  • Rėkimas arba šaukimas;
  • Sąmoningas žeminimas kitų akivaizdoje;
  • Kontroliavimas, gąsdinimas arba žeminimas internetinėse bendruomenėse arba naudojant mobiliuosius telefonus;
  • Kaltinimas dėl savo paties smurtaujančio ir nesveiko elgesio;
  • Gandų skleidimas apie kitą;
  • Draugų nukreipimas prieš kitą.

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt