Emocinės prievartos ženklai

Emocinė prievarta yra sunkiausiai nustatoma prievartos rūšis. Psichologiškai žalojamus vaikus sunku atpažinti, nes emocinė prievarta nepalieka fizinių ženklų ant kūno, jos neigiamas poveikis gali pasireikšti tik vėlesniu vaiko vystymosi periodu.

Ženklai, rodantys, jog vaikas gali patirti emocinę prievartą:
 • Išsisukinėja nuo ėjimo į mokyklą;
 • Turi mažiau draugų;
 • Pasikeitė valgymo įpročiai;
 • Jaučiasi bejėgis/ė;
 • Sako, jog niekas jo/jos nemėgsta;
 • Pradėjo blogai mokytis;
 • Kalba apie savižudybę;
 • Elgiasi kitaip, nei jam/jai įprasta;
 • Vengia tam tikrų vietų, draugų;
 • Blogai miega;
 • Yra blogos nuotaikos, neramus/i, jaučiasi depresyviai;
 • Kaltina save dėl savo problemų.

Emociškai žalojamam vaikui yra būdingas elgesys:
 • Kalbos sutrikimas – vaikas mikčioja, sunkiai šneka;
 • Psichosomatiniai skundai – galvos, pilvo skausmai, pykinimas, alpimai;
 • Nevalingas šlapinimasis ir tuštinimasis;
 • Depresija;
 • Destruktyvus ir autodestruktyvus vaiko elgesys;
 • Vaikas yra nepasitikintis savimi, savęs vertinimas labai žemas, linkęs izoliuotis;
 • Vaikas yra perdėtai nuolankus suaugusiam;
 • Vaikas yra pasyvus, neturi iniciatyvos;
 • Vaikas meluoja;
 • Vaikas yra ne pagal amžių suaugęs arba ne pagal amžių vaikiškas.

Vykdytojai ir rėmėjai

 
     

 

 

            
Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Daphne III programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė.
Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

Latvių g. 19 A

Vilnius LT-08113, Lietuva

Tel. (8-5) 271 59 80

Mob. tel. 8 611 43567

El. paštas: info@pozityvitevyste.lt

www.pozityvitevyste.lt